İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE GÜRÜLTÜ SEVİYESİNİN ÖNEMİ

Gürültü genel tanımıyla kulağa hoş gelmeyen istenmeyen sestir. Sanayide gürültü kavramı ise, işyerinde çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz olarak etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.

Her ses gürültü olmadığı gibi her gürültü de insan vücudu ve psikolojisi üzerinde aynı oranda etkiye sahip değildir. Gürültünün çalışan sağlığı üzerindeki etkisini ölçmek için gürültü seviyesinin ölçülmesi gerekir. İş sağlığı ve güvenliğinde alınacak tedbir olarak işitme kaybına neden olabilecek gürültünün değerlendirilmesi ve gürültüyü meydana getiren sesin basıncının ve frekansının belirlenmesi gerekir. Yapılacak olan işyeri ortam ölçümleri ile bu önlemlerin alınabilmesi mümkündür.

Sanayide gürültü kaynakları olarak pompaların, kompresörlerin, tribünlerin, vantilatörlerin, jet motorların ve vanaların sıvı ve gaz iticileri, fırın ve motorların ateşleme gürültüleri, transformatör ve dinamoların ortaya çıkardığı sesler, dişli, çevirici motor ve makinelerden gelen titreşim ve sürtünme sesleri, dövme, perçinleme, çakma makineleri ile kesici, ezici makinelerin yarattığı sesler sayılabilir.

Gürültü seviyesi genel olarak desibel (dB) birimi ile ölçülmektedir.

İşyerlerinde 85dB ve daha üst ses seviyesinde günde 8 saatten fazla maruz kalınmamalıdır.

Haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz. Elde edilen bu veriler doğrultusunda bu risklerin en aza indirgenmesi için gerekli önlemler alınır.

  • En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8 saat) =80 dB(A) veya (Ptepe)= 112 Pa [135 dB(C)]
  • En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8 saat) = 8 5 dB(A) veya (Ptepe)= 140 Pa [137 dB(C)]
  • Maruziyet sınır değerleri: (LEX, saat) = 87 dB(A) veya (Ptepe) = 200 Pa [140 dB(C)]

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkileri:

-Fiziksel etkileri: Gürültü işitme duyusunda geçici veya kalıcı işitme bozukluklarına yol açar.

Gürültünün fiziksel etkilerinin oluşmasında; gürültüyü meydana getiren sesin şiddeti, gürültüyü meydana getiren sesin frekans dağılımı, gürültüden etkilenme süresi, gürültüye karşı kişisel duyarlılık hali, gürültüye maruz kalan kişinin yaşı, gürültüye maruz kalan kişinin cinsiyeti önemlidir.

-Fizyolojik etkileri: Kan basıncında artma, dolaşım bozuklukları, solunum hızında artma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks hareketleri meydana getirir.

-Psikolojik etkileri: Uyku düzeni bozuklukları, yorgunluk, davranış bozukları, aşırı sinirlilik, strese yol açar.

-Performans etkileri: İş veriminin düşmesi, odaklanma yetisinde bozukluk, hareketlerin yavaşlaması gibi birtakım sorunlara yol açar.

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB