EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Çalışma hayatında kullanımının fazla olduğu ekranlı araçların doğru ve uygun olarak kullanılması iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında temel unsurdur. Ekranlı araçların kullanımı olan tüm meslek gruplarında, bu araçların kullanılmasından kaynaklanacak olan tehlike ve tehlikelere bağlı risklerin değerlendirilmesi ve gerekli düzeltici/ önleyici faaliyetlerin uygulanması gerekir.

Ekranlı araç kavramı, Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında, uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü aracı ifade etmektedir. Yönetmelikte belirli araçlar, ekranlı araç kapsamı dışında tutulmaktadır. Bunlar; hareketli makine ve araçların kumanda kabinleri ve sürücü mahalli, taşıma araçlarında aracın kumandasındaki bilgisayar sistemleri, toplumun kullanımına açık bilgisayar sistemleri, işyerinde kullanımı sürekli olmayan taşınabilir sistemler, hesap makineleri, yazar kasa ve benzeri veri veya ölçüm sonuçlarını gösteren küçük ekranlı cihazlar ile ekranlı daktilolardır.

Ekranlı araç olan tüm ekipmanlar çalışanlar için risk kaynağı olmamalıdır. Ekranlı araçlarla çalışmalarda yaygın olarak görülen riskler; üst ekstremite bozuklukları, sırt ve boyun ağrısı gibi kas-iskelet sistem hastalıkları, görme problemleri, yorgunluk ve strestir. Kısa süreli kullanımda bile bu risklere düşük düzeyde maruz kalan kullanıcılar, sağlık ve güvenli çalışma ortamının elverişli olmadığı ortamlarda çalışmaya devam ettikleri süre zarfında daha ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilmektedirler, ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı

İşveren, ekranlı araç kullanımından kaynaklanan riskleri en aza indirmek için risk değerlendirmesi yapar. Risk değerlendirmesine göre, çalışma merkezlerinde ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan riskleri, özellikle görme, fiziksel sorunlar ve mental stresle ilgili riskleri de dikkate alarak, bu risklerin etkileri, yol açabileceği ilave etkiler ile risklerin bir arada olmasından kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi için her türlü sağlık ve güvenlik önlemlerini alır. iş sağlığı ve güvenliği

Riskler değerlendirilirken özel politika gerektiren çalışanlar (gebe, engelli vb.) dikkate alınmalı ve onlar için özel önlemler geliştirilmelidir.

Ekranlı araçlarda çalışmalarda, çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlanmalıdır. Çalışanlara verilecek bu eğitimler işe başlamadan, çalışma koşullarında önemli değişiklikler olduğunda, mevzuatta belirtilen periyotlarda ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre tekrarlanır. Çalışanlara verilecek ekranlı araçlarla çalışmalara yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kapsamında; ekranlı araçlarla çalışmalarda riskler ve korunma yolları, doğru oturuş, gözlerin korunması, gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler, çalışma sırasında gözleri kısa süreli dinlendirme alışkanlığı, gözlerin ve kas-iskelet sistemin dinlendirilmesi için ara dinlenme düzeni ve egzersizler hakkında bilgilendirmeler yapılır.

ekranlı araçlarla çalışmalarda iş sağlığı

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB