KİMYASAL TEHLİKELERDE GÜVENLİK YÖNETİMİ

Kimyasallar hayatımızın her yerinde bulunan yaşamımızın bir parçasıdır. Kimyasalların üretilmesi ve kullanımı ülkelerin ekonomisini büyük oranda etkilemesinin yanı sıra günlük yaşamımızı da doğrudan ya da dolaylı yoldan etkileyerek yaşam kalitemizi artırır. Bunun yanı sıra gerekli önlemler alınmadığı durumlarda kimyasallar sağlığa ve çevreye zarar veren etken olarak karşımıza çıkar. Kimyasalların yol açtığı riskler sadece kimya sanayisinde çalışanları değil, bütün çalışanları ve toplumu tehdit edecek boyutta olabilir.

Binlerce çalışan iş ortamlarında tehlikeli kimyasal etkenlere maruz kalır. Bu maruziyet önlenmediği ya da kontrol altına alınmadığı durumlarda ciddi iş kazaları ve meslek hastalıklarına sebep olabiliyorken, ölümler de meydana getirebilir.

Kimyasal maddenin bulundurduğu özellikler ve çevreye/ insana zararlarının bilinmesi güvenli çalışma ortamlarının sağlanması, kimyasalların güvenli olarak üretilmesi, taşınması, depolanması ve kullanılması açısından büyük önem taşır. Kimyasallar insan sağlığı açısından toksik, tahriş edici, kanserojen vb.; fiziksel özelliklerine göre toz, gaz, sıvı, buhar olarak sınıflandırılabilir. Bu kimyasallar vücuda akciğer yoluyla solunum, deri veya göz yoluyla emilim ve ağız yoluyla sindirim olmak üzere üç yoldan girerler. Etkenin türüne ve etkene maruz kalınan yola bağlı olarak vücutta akut veya kronik dönemde, lokal ya da sistemik etkilere yol açabilir.

Kimyasalların bu olumsuz etkilerinden çalışanların korunması ve güvenli çalışma ortamlarının sağlanabilmesi için etkili bir güvenlik yönetimi şarttır. Bütün işyerlerinde güvenlik yönetimi ise işverenin sorumluluğundadır. Kimyasal tehlikelerde güvenlik yönetiminin temel ilke ve kuralları ile bu kapsamda yürütülecek çalışmalar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. Maddesi uyarınca çıkarılan “Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” te tanımlanmıştır.

Çalışanları kimyasal tehlikelerden ve bu tehlikelerin oluşturacağı risklerden korumak için risk değerlendirmesi mutlaka yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi ile, tehlikeli kimyasal maddeler risk düzeylerine göre uygun sınıflandırılarak uygun güvenlik önlemlerinin belirlenmesine olanak sağlar. Risk değerlendirme, düzenli aralıklarla, özellikle de işyerinde değişiklikler yapıldığında, yeni bir kimyasal kullanılmaya başlandığında veya sağlık gözetimi sonuçları gerektirdiğinde yenilenir.

Kimyasal tehlikelere yönelik güvenlik yönetiminin sağlanmasında etkili bir sağlık gözetimi mutlaka sağlanmalıdır. Sağlık gözetimi ile, çalışılan maddelerle ilişkili olabilecek sağlık etkilerinin erken tespiti sağlanabilmektedir. Düzenli yapılan sağlık gözetimleri meslek hastalıklarının erken belirtilerini teşhis etmeye, aynı zamanda işyerinde koruyucu önlemlerin etkili olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olur.

Çalışanların sağlığı için risk oluşturabilecek kimyasal maddelerin düzenli olarak ölçümü ve mevzuata uygun analizi yapılmalıdır. Çalışanların kimyasal maddelere maruziyetini etkileyebilecek koşullarda değişiklik olduğunda bu ölçümlerin tekrarlanması sağlanmalıdır.

Tehlikeli kimyasalların kurallara uygun kullanılmasını, tehlikeleri önlemek veya çalışanları tehlikelerden korumak ve alınan önlemlere uyulmasını sağlamak amacıyla düzenli aralıklarla ve gereken durumlarda eğitimler yapılmalıdır. Bu eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek için sürekli denetim yapılmalıdır. Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak, işyerlerine uygun danışmanlık hizmeti ve çalışanlara gerekli olan eğitim hizmetini vermekteyiz.

Olay, kaza veya acil durum yaşanma olasılığı düşünülerek “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” gerekleri ile birlikte işyerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak acil durumlar için gerekli planlama ve düzenlemeler yapılarak hazır bulunulmalıdır. Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak, işyerinize uygun risk değerlendirmesi yaparak olası durumlara karşı işyerlerinde acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında acil durum planı hazırlıyoruz. Acil eylem planı ile, ilk yardım ve acil müdahaleye ilişkin yapılması gereken uygulamaları belirliyor ve yürütüyoruz.

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB