İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMININ ÖNEMİ

İş sağlığı ve güvenliği kavramı zamanla daha çok anlam kazanmıştır. İş sağlığı ve güvenliği kavramı genel olarak çalışanları korumak, üretimde devamlılığı sağlamak ve işletmede devamlılığı sağlamayı kendine amaç edinmiş çalışmalardır.

Bir başka ifade ile; insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını tehdit eden ve çoğu kez karşımıza kaza ve meslek hastalıkları olarak ortaya çıkan tehlikelerden; insanları korumak, zararlı unsurları ortadan kaldırmak veya en alt düzeye indirmek, tehditlerin zamanında tespit edilmesini sağlamak, önlenmesi mümkün olmayan durumların kötü sonuçlarının en aza indirilmesi için çaba göstermek, kısacası daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasında; çalışma ortamlarındaki risklerin, risk analizi ile tespit edilmesi, risklerden toplu korunmayı sağlayacak mühendislik prosesleri, uyarıcı sistemler, iş yürütümü sırasında yapılan organizasyonlar ve uygun çalışma yöntemlerinin belirlenmesi önemli yer tutar. Ancak çalışma ortamları, tehlikenin özelliği ve yapılan işin niteliğinden kaynaklı olarak riske kaynağında müdahale edilemeyen durumlarda, doğrudan çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak için kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır.

Kişisel koruyucu donanımlar, çalışanların sağlıklı ve güvenli olarak çalışmalarını sağlamak amacıyla, gerek kaynağında kontrol altına alınamayan risklere yönelik koruyucu olarak gerek se çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik şartlarının daha da iyileştirilmesi amacıyla kullanılan ekipmanlardır.

Türkiye’de yaşanılan iş kazalarında en çok zarar gören uzuvlar olarak %34 ayak, %15 el, %15 baş ve %8 gözler zarar görmektedir, yani bu durumu özetleyecek olursak her 100 kazadan 72’si gerekli kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile önlenebilecek ya da şiddeti azaltılabilecek kazalardır. Bu verilere göre iş kazalarını önlemek, çalışan sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla kişisel koruyucu donanımların önemini daha da çok açıklamaktadır.

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB