Yüksekte Çalışma Şartları

Yüksekte Çalışma Şartları

Yüksekte güvenli çalışma adımları nasıl olmalıdır?

Yüksekte güvensiz çalışma iş sağlığı ve güvenliğinin temel sorunlarından birisidir. Dünya genelinde ve ülkemizde iş yerlerindeki ölümlü ve ağır yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı yüksekte güvensiz çalışmaktan kaynaklanmaktadır. Bu durumda yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulmasının hem çalışan hem işveren açısından önemi bir hayli fazladır. Yüksekte güvenli çalışmanın sağlanabilmesi için belirli adım ve yönergeler takip edilerek uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Yüksekte güvenli çalışmanın aktif olarak sağlanabilmesi için hangi yöntemin uygun şekilde kullanılabileceği mutlaka tespit edilmelidir ve alınabilecek tedbirler dizisinde kişisel korunmadan önce toplu korunmaya öncelik verilmelidir.

1.ADIM: Elimine Etme

Öncelikle işe uygun bir planlama yapılmalıdır. Bu plan doğrultusunda yapılacak olan iş yürütümünün yüksekte çalışma gerektirmeyecek faaliyetler şeklinde planlaması yapılmalıdır.

Yüksekte çalışmayı gerektirecek faaliyetleri elimine etmek açısından yapılacak iş mümkün olduğunca zeminde yapılmalıdır. Merdiven çıkmak yerine uzun veya teleskopik teçhizatların kullanılması, kabloların zemin seviyesinde montajının yapılması, modüler aydınlatma direklerinin zemin seviyesine indirilerek tamirat ve onarımının yapılması, kenar koruma sistemlerinin zeminde monte edilmesi gibi çalışmalar alınabilecek önlemlerdendir.

2.ADIM: Önleme

Yüksekten düşmeyi önleyebilmek adına güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması sağlanmalıdır. Örneğin; kenar koruma sistemleri olan ve sağlam zemini olan çatı ile oluşturabilmek mümkündür. Eğer böyle bir durum yoksa çalışanların düşmesini önleyecek kişisel koruyucu donanım kullanmaları sağlanmalıdır. Mevcut çalışma alanını kullanırken öncelikle toplu korunmayı hedefleyecek koruma önlemleri belirlenmeli ve planlanmalıdır. Örneğin; kenar koruma sistemleri mevcut olan düz beton çatı veya koruma sistemli ara kat veya sabit korkulukları olan endüstriyel makine sistemi/tesisler kullanılabilmektedir.

Ekipman kullanarak düşmeyi önlemeye yönelik toplu korunma önlemlerini belirtecek olursak; yükseltilebilir seyyar iş platformları, erişim kuleleri, iskeleler sayılabilmektedir.

Düşmeyi engellemeye yönelik kişisel koruyucu ekipmanlar, hareketi kısıtlayıcı sistem (çalışma alanını sınırlandıran) ile çalışanın düşme pozisyonuna geçmesinin engellenmesi gibi önlemler alınarak yüksekte güvenli çalışma oluşturulabilmektedir.

3.ADIM: En Aza İndirmek

Eğer yapılan ve alınan tüm önlemlere rağmen hala kişinin düşme riski devam ediyorsa, düşme mesafesini ve/veya düşme sonucu oluşan zararları en aza indirmek için yeterli önlemler alınmalıdır. Düşme mesafesini ve düşme sonucu oluşabilecek zararları en aza indirmek için kullanılan bazı toplu koruma önlemlerine yönelik güvenlik ağları ve çalışma seviyesine yakın bir zemine kurulmuş hava yastıkları gibi yumuşak iniş sistemleri kullanılabilmektedir.

Düşme mesafesini ve düşme sonucu oluşabilecek zararları en aza indirmek için kullanılan kişisel koruma önlemlerine yönelik bina cephe çalışmalarında kullanılabilen endüstriyel iple erişim ve yüksek bir noktaya ankrajlanmış düşmeyi durdurucu sistemler alınabilecek önlemlerdendir.

Düşük riskli ve kısa süreli işler için merdivenler ve basamaklı tabureler mantıklı ve pratik bir ekipman olabilir ancak bunun için öncelikle bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Eğer elde edilen risk değerlendirme sonuçlarına göre merdiven kullanmanın makul olduğu sonucuna ulaşılabiliyorsa, belirli konulara dikkat ederek mevcut riski daha fazla minimize edebilmek mümkündür. Örneğin; iş için en doğru merdiven tipini kullanmak, çalışanların yeterince bilgili, becerikli ve tecrübeli olmasıyla (eğitim ve gözetim ile), ekipmanın güvenli bir şekilde kullanılması ve işin güvenli bir şekilde yapılmasıyla, risklerin ve riskleri kontrol altına almak için gerekli önlemlerin farkında olarak bu gibi çalışmaların yapılmasına olanak sağlanır.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenli firması İNOVA OSGB olarak; yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması için sizler için çalışıyoruz.

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Diğer makalelerimiz için tıklayınız.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB