İŞYERLERİNDE (COVID-19) TEDBİRLERİ

İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) KORUNMA TEDBİRLERİ

Enfekte kişilerin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer kişiler tarafından ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere temasından sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilen COVID-19’dan (Koronavirüs) korunmak için;

İşyerlerinde alınması gerekli önlemler aşağıda belirtilmiştir;

1. İşveren tarafından sağlanan servis hizmetlerini kullanan çalışanların araç içinde ve dışında sık kullanılan yüzeylerle teması olabildiğince azaltılmalıdır. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere tüm servisin temizliği belirli periyotlarla sağlanmalıdır.

2. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresi zarfında belirli periyotlarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda ise alkol içerikli uygun el antiseptiği sağlanmalıdır.

3. Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere işyerlerinde genel hijyen ve temizlik sağlanmalıdır. Özellikle ortak kullanım alanlarına girişlerde dezenfektan bulundurulmalı, araç, cihaz ve ekipmanlar gözden geçirilmeli ve hijyen şartlarına azami surette uyulmalıdır.

4. İşyeri personeli selamlaşma sırasında tokalaşma, sarılma, öpüşmeden gibi fiziksel temastan kaçınılmalıdır.

5. Yurtdışından gelen çalışanların 14 gün boyunca evden çalışması sağlanmalıdır. İşyeri dışından gelen ziyaretçilerden hastalık belirtisi taşıyanların öncelikle işyerinde bulunan sağlık personelinin kontrolünden geçmeleri sağlanmalıdır.İŞYERLERİNDE (COVID-19) TEDBİRLERİ

6. Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak olan ilk muayeneden sonra ihtiyaç duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

7. Herhangi bir COVID-19’a bağlı hastalık belirtilerinin görülmesi durumunda işyeri ortamına girilmemeli, derhal işyeri sağlık personeline durumu bildirilmeli, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı işyerlerinde ise uygun ve doğru maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulmalıdır.

8. Enfekte olmuş kişilerle doğrudan temas veya bulaşma (kontaminasyon) riski olan çalışma ortamlarında bulunulması halinde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Bu kapsamda solunum koruyucu olarak EN 149 standardında en az FFP2 olmak üzere FFP2 ve FFP3 koruma düzeyine sahip parçacık filtreli yarım maskeler, ilgili bölümde belirtilen işlemlerde bulunacaklar için tavsiye edilir. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı tekrar kullanılamaz anlamına gelen “NR” işareti olan maskeler önerilmektedir. Covid19 tedbirleri

9. Solunum korumanın yanı sıra göz, el, vücut koruma da önerilmektedir. Kullanılacak eldivenler ise EN ISO 374-5 (Mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler) standardına uygun olmalıdır. Tam kapalı göz koruyucu kullanılmalıdır. Gözlük, vücut sıvısının ya da ortamdaki sıvının göz sıvısına temasını engelleyecek şekilde tam koruma sağlamalıdır. Kullanılan gözlükler ve yüz siperleri EN 166 standardına uygun olmalıdır. Ayrıca koruyucu kıyafetler (elbise, tulum ve sağlık çalışanları için önlük) kullanılabilir.

10.Bulaşma riskine karşı kişisel koruyucu donanımlar işyerlerinde yeterli miktarda bulundurulmalıdır.

11. İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalıdır. Havalandırma sistemi olan işyerlerinde havalandırma debisinin azaltılması alınması gereken tedbirlerdendir.

12. Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan çalışanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplarda ağır seyretme riski yüksek olup, riskli gruplar başta olmak üzere tüm çalışanlar korunmalıdır.

13. Yurt dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, etkinliklerin yapılmasının mecbur olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim araçları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmelidir. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın öneri ve talimatlarına uyulmalıdır.

Covid19 tedbirleri

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Diğer makalelerimiz için tıklayınız.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB