ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMASI

Titreşim; araç, gereçlerin ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım hareketleridir. Çalışma durumunda olan ve iyi dengelenmemiş ekipmanlar genellikle titreşimin oluşmasını sağlayan faktörlerdendir. Titreşim, el-kol titreşimi ve bütün vücut titreşimi ile işçilerin sağlık ve güvenliği üzerinde etkilerini gösterirler.

İşveren, işyerinde risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini değerlendirir. Gerekiyorsa İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğine göre çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini tespit etmek için ölçümler yaptırır.

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte, el-kol titreşimi ve bütün vücut titreşimi için belirli maruziyet sınır ve eylem değerleri verilmiştir. Bu değerler İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik alınacak önlemler konusunda yol gösterici özellik göstermektedir.

El-kol titreşimi için;

Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2.

Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.

Bütün vücut titreşimi için;

Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2.

Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetini aktif olarak sağlayabilmek, çalışanların mekanik titreşime maruziyeti sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarını önlemek ve erken tanı için gerekli çalışmaları düzenlemek için çalışanların sağlık gözetimine tutulmasını sağlar. Yapılacak olan sağlık gözetimi, mevzuat hükümleri, işyerinde risk değerlendirmesi sonucu elde edilen veriler ve maruziyet eylem değerini aşan mekanik titreşimin varlığının tespiti gibi durumlara göre şekillenir. Sağlık gözetimi sonucunda çalışan üzerinde mekanik titreşim etkisinin varlığı tespit edildiğinde çalışana gerekli eğitim ve bilgilendirmeler yapılarak danışmanlık hizmeti sağlanır. İşverene ise; çalışanın maruz kaldığı etki, çalışan mahremiyetine uygun olarak açıklanır. İşveren bu durumda risk değerlendirmesini gözden geçirir, riskleri önlemek veya etkisini en az seviyeye indirmek için önlemleri değerlendirir ve mekanik etkiye maruziyet sonucu etki görmüş çalışanın görev değişikliği dahil tüm düzeltici/ önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar. İşletme de bulunan belirli maruziyet etkisinde olan çalışanları da belirli düzen içerisinde sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB