İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMÜ NEDİR?

iş yeri ortam ölüçümü
iş yeri ortam ölüçümü

Çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrolleri ve değerlendirmeleri yapmak amacıyla yapılan çalışmalardır.

İşverenlerin işyeri ortam ölçümü yapılmasını sağlama yükümlülüğü vardır. Şöyle ki 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 10. Maddesine göre, işverenlerin, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlama yükümlülüğü açıkça belirtilmiştir.

İşyeri ortam ölçümlerinin temel amacı, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturarak işletme ve çalışanlarını korumaktır.

İşyeri ortam ölçümleri; çalışma ortamında yapılan ölçümler ve kişisel maruziyet düzeyinin ölçümü olarak iki bölümde yapılır. Yapılan tüm bu ortam ölçümleri ile, çalışma alanlarında çalışanı doğrudan etkileyen tehlikeli durumlar tespit edilebilmektedir. Örneğin; gürültü, titreşim gibi fiziksel etmenlere yoğun ve kontrolsüz maruziyet sonucu çalışanlarda kısa vadede sağlık sorunlarının başlamasına uzun vadede ise meslek hastalıklarının oluşmasına zemin hazırlar. Bu durumdan sadece çalışanlar etkilenmeyecektir. Çalışanın işe devamsızlık durumları ortaya çıkıp iş gücü kaybına sebebiyet verecek böylece üretimin temel faktörü olan insan unsuru olmayıp işletmede devamlılık sağlanamayacaktır.

Bu gibi risklerin önüne geçebilmek amacıyla ortamdaki zararlı etkenlerin derecesi ölçülmelidir. İşyerinde alınacak önlemlerin belirlenmesinde bu ölçüm sonuçları bizlere yol gösterecektir.

Ortam Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümü (COHSR 928-11PG-039 std.)

Gaz Ölçümü (JIS K 0804 std.)

Ortam Gürültüsü Ölçümü (TS EN ISO 11202 Std.)

Kişisel Gürültü Ölçümü (TS 2607 ISO 1999 std.)

Titreşim Ölçümü (TS ISO 2631-1, TS EN 1032 +A1, TS EN ISO 5349-1, TS EN ISO 5349-2 std.)

Termal Konfor Ölçümü (TS EN 27243, TS EN 7730 std.)

Toz Ölçümü Gravimetrik (TS 2361, MDHS 14/3 std.)

Toz Ölçümü Optik Yansıma (CEN/TR 16013-3 std.)

Termal Kamera ile Ölçümler Çalışma ortam sıcaklığının (-10 C) – (+50 C) (14 F – 122 F) ve bağıl neminin %10- %95 yoğuşmasız değerleri arasında olması gerekmektedir.

Elektrikli Ev Aletleri Taşınabilir Cihaz Testi (PAT TEST) bu test kullanıcıların sağlığı ve zarar görmemesi için yapılmaktadır. Sürekli güvenliği sağlamak için düzenli aralıklarla test önerilir.

Bütün bunlar gözetildiğinde Kayseri’ de bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği firması İnova İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş. olarak; firmalarımızın yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için İSGÜM onaylı çözüm ortaklarımızla bu hizmeti vermekteyiz.

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB