ACİL EYLEM PLANI

Acil Eylem Planı
Acil Eylem Planı

Acil durum planı dediğimizde, acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik tüm eylemlerin yer aldığı plan olarak aklımıza gelmektedir.

Acil durum eylem planı, beklenmedik veya ani gelişebilecek durumları hedef alan önlemler dizisinden oluşur.

Acil durum planı;

-İnsan ve çevreyi önemli tehlikelerden korumak için, gerekli olan önlemleri belirlemek ve uygulamak,

-Kaza sonrası, kazanın etkilerini en az seviyeye indirmek,

-Yaşanacak olan, insana çevreye veya işletmede mala gelecek her türlü zararı kontrol altına almak,

-Kamuya, acil servis hizmetlerine veya bölgede bulunan diğer kuruluşlara gerekli bilgileri zamanında iletmek gibi birçok durumlar amacıyla acil eylem planı hazırlanır. Tüm bu çalışmaların temel hedefi, insanı, çevreyi ve işletmeyi zarara uğratacak her türlü olayın önüne geçmektir.

Acil durum eylem planı belirli aşamalardan oluşmaktadır;

Acil durumların belirlenmesi aşaması: İşletmede meydana gelecek durumların değerlendirilmesi amacıyla yapılır. Risk değerlendirmesi sonuçları, yangın, kimyasal maddelerin yayılımı ve patlama olasılığı, ilk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetler ya da sabotaj gibi unsurlar bize acil durumun belirlenmesinde yardımcı olacaktır.

Önleyici, sınırlayıcı önlemlerin alınması: Temel amaç insana, çevreye ya da işletmeye verecek daha büyük zararları önlemek ve kaza etkilerini en az seviyeye indirmektir. Gerekli olduğu durumlarda ölçüm ve değerlendirmeler yaparak risklere yönelik korunma ilkeleri geliştirilmelidir. Bu ilkeler doğrultusunda alınacak önlemler de, toplu korunma öncelik olmalıdır.

Müdahale yöntemlerinin belirlenmesi: Acil durumlara yönelik müdahale yöntemleri belirlenirken arama, kurtarma ve tahliye, haberleşme, ilk yardım, yangınla mücadele unsurları bilinmesi gereken temel kavramlardandır. 

Tahliye yöntemlerinin belirlenmesi: Acil durumlara yönelik tahliye yöntemleri belirlenirken, tahliye sonrasında gerekli kontrollerin yapılması, özel politika gerektiren grupların tahliye edileceği durumlarda eşlik edilmesi, acil durumlarda yaşanabilecek olumsuz sonuçlardan çalışanların etkilenmeyeceği bir alana gidilebilmesi gibi uygun tahliye düzenlemelerini içermelidir.

Görevlendirilecek olan ekiplerin belirlenmesi: Arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım alanların da uygun çalışanların belirlenmesi aşamasıdır. Görevli ekiplerde, tehlike sınıfına ve toplam çalışan sayısı kadar uygun sayıda ekip üyesi bulunması şarttır.

Belgeleme: Tüm bu aşamalar sonucunda gerekli dokümantasyon sağlanır. Dokümantasyonda, işyerleri bilgileri, acil durum planını hazırlayan kişi bilgileri, belirlenen acil durumlar, alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler, acil durumlara yönelik kullanılacak olan müdahale ve tahliye yöntemleri belirtilmiş olur.

Tatbikat: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, 13. Maddesine göre ‘’Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.’’

Acil durum planının yenilenmesi: İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına sebep olacak değişikliklerin oluşması durumunda etkinin büyüklüğüne göre ve işyeri tehlike sınıfına göre belirli periyotlarda yenilenir.

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB olarak, işyerlerinde acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında acil durum planı hazırlıyoruz. Acil eylem planı ile, ilk yardım ve acil müdahaleye ilişkin yapılması gereken uygulamaları belirliyor ve yürütüyoruz.

Sizler de firmamızın birçok hizmetinden faydalanmak için bizi arayabilirsiniz…

Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB