KAYSERİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

kayseri iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve 25426 sayılı Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tüm işverenler çalışanlarına sertifikalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdirmek zorundadır.

İşveren, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili bilgi ve talimatları içeren eğitim alındığına dair herhangi bir belge olmaksızın çalışanları işe başlatamaz.

Çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri; işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve OSGB’ler tarafından verilebilir.

İş kazası geçiren veya meslek hastalığa yakalanan çalışanın işe dönüşlerinde çalışmaya başlamadan önce, kazanın ya da meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

Verilecek olan eğitimlerde özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak eğitim verilir.

Herhangi bir sebeple altı aydan fazla uzun süreyle işten uzak kalanları tekrar işe başlatmadan önce bilgi yenileme eğitiminin verilmesi sağlanır.

Kayseri iş sağlığı ve güvenliği firması olarak İNOVA OSGB, çalışanlara ve stajyerler için istenilen kayseri iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermektedir.

Eğitimler, değişen ya da ortaya çıkan riskler göz önünde bulundurularak belirli periyotlarda tekrarlanır:

·        Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa ve 16 saat

·        Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 2 yılda en az bir defa ve 12 saat

·        Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3 yılda en az bir defa ve 8 saat olarak düzenlenir.

             TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM KONULARI

·        Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

·        Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

·        İşyeri temizliği ve düzeni, Elle kaldırma ve taşıma

·        İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

·        Meslek hastalıklarının sebepleri

·        Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

·        Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

·        Kişisel koruyucu donanım kullanımı

·        İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

·        Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

·        Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

·        İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

·        Ekranlı araçlarla çalışma

·        Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

·        İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

·        Güvenlik ve sağlık işaretleri

·        İlkyardım, Tahliye ve kurtarma

Sizler de Hizmetlerimizden faydalanmak istiyorsanız (0352) 222 02 02

WhatsApp tan ulaşabileceğiniz numaramız 0552 727 87 87

Kayseri İş Sağlığı ve Güvenliği firması İNOVA OSGB

Diğer bilgilendirme yazıları için tıklayınız.